Styrelse

Ordförande:

Marianne Stockman

070-328 72 15

Vice ordförande:

Krister Ottosson

070-690 90 89

Sekreterare:

Carola Ottosson

073-319 01 51

Kassör:

Martin Rosin

072-395 87 80

Ledamöter:

Jan Rosin

070-228 92 80


Camilla Rosin

070-632 73 25


Per Gustavsson

073-181 55 30


Rickard Jakobsson

070-269 89 67

rjs.allservice@gmail.com


Staffan Sundström

070-639 05 80

svenneby.lantbruk@telia.com


Hans Edström

073-027 62 82


Lars Örtegren

070-610 29 27


Revisor:

Tomas Hydén

070-671 92 33