Styrelse

Ordförande:

Marianne Stockman

070-328 72 15

Vice ordförande:

Krister Ottosson

070-690 90 89

Sekreterare:

Carola Nyberg

073-319 01 51

Kassör:

Martin Rosin

072-395 87 80

Ledamöter:

Jan Rosin

070-228 92 80


Camilla Rosin

070-632 73 25


Per Gustavsson

073-418 44 47


Rickard Jakobsson

073-518 80 88


Lina Ericsson Rådström

073-830 37 67


Hans Edström

073-027 62 82

Revisor:

Tomas Hydén

070-671 92 33